Toimitilat

Toimitilat

Osallistavaa toimitilojen suunnittelua

Teemme toimitilasuunnittelua yksittäisistä vuokralaismuutoksista kampuskokonaisuuksiin saakka. Muokkaamme olemassa olevia kohteita palvelemaan uusia käyttötarpeita ja suunnittelemme nykyaikaisia monitilatoimistoja. Osallistamme käyttäjiä tilasuunnitteluun helpottaen muutosprosessin läpiviemistä.