Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuksen peruskorjaus, Lähde

Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuksen peruskorjaus, Lähde

Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde voitti Arkkitehtuurin Finlandia 2022 -palkinnon. Tästä linkistä pääset lukemaan perusteluja voitolle. Valokuva Joonas Lampinen /Arkkitehtuurin Finlandia / Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Seminaarimäen kampuksella sijaitsevan, Arto Sipisen suunnitteleman vuonna 1974 valmistuneen kirjastorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä myös sisätilat uudistettiin. Tavoitteena oli avata rakennus ihmisten toiminnalle kirjavarastoinnin sijaan. Kirjastorakennus sai uudistuksen myötä myös uuden nimen, Lähde.

Rakennuksen peruskorjaus suunniteltiin yhteistyössä pääsuunnittelija arkkitehti Ari Sipisen kanssa. Kirjastorakennus on osa Seminaarinmäen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja peruskorjauksen ratkaisuista neuvoteltiin tiiviisti museoviraston kanssa.

Arkkitehtisuunnittelu, tilasuunnittelun vastuualue

Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastuullamme oli tilasuunnittelun osuus. Toimimme tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa hyödyntäen palvelumuotoilun oppeja tarvittavan tiedon keräämiseen haastattelujen ja työpajojen avulla. Laadimme kohteen tilaohjelman ja tilojen sijaintikaaviot pohjautuen käyttäjäyhteistyöhön. Rakennukseen sijoittui kirjastotoiminnan lisäksi myös runsaasti oppimistiloja eli luentosaleja, ryhmätyö- ja itseopiskelutiloja sekä tapahtuma- ja näyttelytiloja ja henkilökunnan työtiloja yliopiston eri yksiköille.

Tilasuunnittelun tuoma merkittävin muutos aiempaan oli kirjavarastoina toimineiden kellarikerrosten ottaminen aktiiviseen käyttöön avaamalla välipohjiin isoja aukkoja. Muutos jatkoi ylempien kerrosten tilallista rakennetta ulottaen lasikaton luonnonvalon ja avoimuuden koko rakennukseen samalla korostaen rakennuksen alkuperäistä arkkitehtonista ideaa.

Peruskorjauksen yhtenä tavoitteena ollut tilatehokkuus ja uusien toimintojen sijoittuminen mahdollistettiin käyttäjätarpeisiin yksityiskohtaisesti perehtyvällä tarkalla toiminnallisella suunnittelulla, lisäämällä tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta sekä hyödyntämällä vyöhykeajattelua. Suunnittelussa mahdollistettiin tilojen jakaminen joustavasti tarpeen mukaisiin vyöhykkeisiin eri käyttäjäryhmille ja erilaisille aukioloajoille ja tapahtumille.

Sisustussuunnittelu   

Vastasimme kohteen sisustussuunnittelusta, jonka lähtökohdiksi otimme alkuperäisen ilmeen kunnioittamisen, käyttäjänäkemyksen ja -kokemuksen huomioimisen sekä muunneltavuuden. Olemassa olevat arvokalusteet kunnostettiin ja niihin teetettiin alkuperäistä Jyväskylän Kesä -nimistä kangasta vastaava kangas. Arvokalusteita täydentämään rakennukseen tuotiin uusia oppimisen kalusteita, joiden valinnassa huomioitiin alkuperäisten kalusteiden muotokieli, materiaalit ja värit; kromi, valkoinen, musta ja keltainen. Keltaisuutta tuotiin rakennukseen mm. kirjahyllyjen ja verhoratkaisujen avulla.

Rakennuksen opasteet suunniteltiin täydentämään kokonaisuutta, huomioiden esteettömyys sekä helppo orientoitavuus ja yhteensopivuus JYU brändiin. Brändi-ilmettä tuettiin sisustuksessa sijoittamalla joka kerrokseen vanhoihin hissisyvennyksiin yliopiston tunnus, valaistu JYU soihtulogo. Sisäilmeeseen tuotiin tarinallisuutta suurkuvatulosteilla, joiden aiheet poimittiin yliopiston kuva-arkiston kokoelmista. Kuvat yliopiston historiasta kertovat kävijöille yliopiston tarinaa samalla vahvistaen yliopiston omaa identiteettiä.

Arkkitehtisuunnittelun tilasuunnittelun osuudesta ja sisustussuunnittelun kokonaisuudesta hankkeesta vastasi arkkitehti Merja Kiviranta. Sisustussuunnittelijoina hankkeessa toimivat sisustusarkkitehti Marika Ågren ja taiteen maisteri Hanna Viitanen.