Lempäälä-talo

Lempäälä-talo

Lempäälä-talo on Lempäälän kunnan keskus, jossa sijaitsee niin kirjasto, toimisto-, palvelu- ja liiketiloja kuin pysäköintilaitoskin. Lempäälä-talo jakautuu kirjastorakennukseen ja toimistorakennukseen.
Kirjastorakennuksen ydin on korkea katsomoportaikko, jonka ympärille sijoittuvat kirjaston palvelut, monitoimisali ja galleriatila. Rakennuksesta löytyy perinteisten kirjastotilojen lisäksi lasten satutila, pelitila, nuorten kirjallisuushuone, musiikkiosasto soittotiloineen sekä erilaisia hiljaisen työskentelyn tiloja.
 
Lempäälä-talon sisustussuunnitteluprojekti käynnistyi yhteistyöllä Lempäälän kunnan palvelumuotoilijan kanssa keväällä 2018. Palvelumuotoilun prosessia hyödyntämällä suunnittelimme työpajoja, joissa osallistettiin käyttäjiä ja kuntalaisia tarkoituksena sitouttaa heidät suunnitteluprojektiin jo alkuvaiheessa. Toteutimme mm. virtuaalimallin, jonka avulla kuntalaiset pääsivät kulkemaan ja tutkimaan rakenteilla olevaa Lempäälä-taloa. Palvelumuotoiluprosessin tuloksia hyödynnettiin suunnittelussa läpi koko projektin.
 
Lempäälä-talon yleisilme on eteerinen ja valoisa. Palvelutiskien takaseinien sekä kirjahyllyjen sivupaneelien puupinnat tuovat tiloihin luonnonläheisyyttä sekä sitovat sisäilmeen rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäiseksi. Irtokalusteiden kirkkaat värit on poimittu käyttäjätoiveiden mukaan Lempäälän kunnan visuaalisesta ilmettä ja näitä on rauhoitettu muuten vaalealla yleisilmeellä kuten valkolakatulla koivulla. Lempäälä-talon sisustuksen yleisilmeessä on korostettu olohuonemaisuutta ja leikkisyyttä.
 
Kalustesuunnitelmaa tehtäessä muuntojoustavuus oli tärkeässä asemassa. Koko irtokalustuksessa säilytettiin yhtenäinen linja niin värisävyissä kuin muotokielessäkin. Verhoilukankaissa huomioitiin huoltovapaus ja laadukkuus sekä soveltuvuus julkitiloihin. Vastuullisuus huomioitiin kalustuksessa mm. hyödyntämällä vanhoja kalusteita, jotka kunnostettiin uudelleen käyttöön samalla tuoden Lempäälä-taloon myös palan historiaa mukanaan. Niin kaluste- kuin opastesuunnittelussa huomioitiin esteettömyys ja projektin edetessä suunnitelmia esiteltiin vammaisneuvostolle, jonka kommenttien pohjalta suunnitelmia päivitettiin ja muokattiin kaikille käyttäjille ideaaleiksi.
 
Lempäälä-talon arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastasi BST-Arkkitehdit Oy ja urakoitsijana Pohjola Rakennus Oy. BST-Arkkitehdeillä pääsuunnittelijana toimi Sergej von Bagh, vastaavana rakennussuunnittelijana Jari Lantiainen ja projektiarkkitehtina Pietari Poutanen. Sisustussuunnittelusta vastasivat BST:n sisustusarkkitehdit Hanna Viitanen ja Marika Ågren.
 

KOHDETIEDOT

Lempäälä