Suomen yliopistojen kiinteistöjen neuvottelukeskus

Suomen yliopistojen kiinteistöjen neuvottelukeskus

Suunnittelimme Suomen Yliopistojen kiinteistöjen neuvottelukeskuksen toimitilat. Tiloista haluttiin luonteeltaan erilaisia neuvottelutiloja, joita käyttäjät voivat vuokrata.  Tilojen sisustuksessa hyödynsimme vastuullisesti jo olemassa olevia irtokalusteita. 
 
Materiaali-, sävy- ja kalustevalinnoista käytiin tiivistä keskustelua tilaajan ja käyttäjien kanssa.
Sisustusarkkitehtina toimi Hanna Viitanen

KOHDETIEDOT

Tampere