Asuminen

Asuminen

Asumista moneen tarpeeseen

Palvelemme erilaisiin tavoitteisiin pyrkiviä rakennuttajatahoja. Kokemuksellamme luomme erilaisille omistuspohjille ja asukasprofiileille tähdättyjä asuntokohteita. Laajalla kokemuksellamme osaamme myös yhdistää asumista eri muodoissaan muihin toimintoihin. Olemme olleet mukana useissa asuinrakennushankkeissa, joissa on yhdistetty hoivapalvelua, palveluasumista, liike- ja toimitilaa tai muuta asumista palvelevaa tai aluetta täydentävää toimintaa.

Olemme aktiivisia soveltamaan uusinta tutkimustietoa asumiskulttuurista ja siihen liittyvistä muista ilmiöistä. Olemme voittaneet asuntosuunnittelusta järjestettyjä arkkitehtikilpailuja sekä tontinluovutuskilpailuja. Tontinluovutuskilpailuissa olemme yhdessä rakennuttajan / rakentajan kanssa yhdessä luoneet voittoisia ehdotuksia, jotka hyvän arkkitehtuurin lisäksi ovat teknis-taloudellisesti toteutettavia.