Palvelut

Palvelut

Laadukasta arkkitehtuuria raikkaalla otteella

Laaja kokemus suunnittelutehtävistä tuo varmuutta arkkitehtuuriimme. Uusien menetelmien ennakkoluuloton tutkiminen tuo uuden lähestymiskulman ratkaisujen löytämiseen.

Laaja-alaisuus on tuonut meille monipuolisen kokemuksen erilaisista suunnittelutehtävistä. Jatkuva kouluttautuminen ja opintomatkat tuovat uusia näkökulmia arkkitehtuuriin ja mahdollisuuksia kehittää työtämme. Intohimoinen suhtautuminen arkkitehtuuriin ohjaa meitä kehittämään parempia suunnitteluratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tutustu laaja-alaisuuteemme projektiesittelyiden kautta.

Laadukasta arkkitehtuuria raikkaalla otteella

Projekti hallintaan tietomalli­koordinoinnilla

Huolehtimalla tietomallin tietosisällöstä tilauksesta sopimuksiin ja hankesuunnittelusta ylläpitoon tietomallikoordinaattori tuo investoinnillesi lisäarvoa.

Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen tietomallille asetettavat tavoitteet ja hyödyntämistavat. Näiden tietojen avulla määrittelemme tietomallin tietosisällön vaatimustason. Laadimme tältä pohjalta tietomalliohjeen yhdessä asiakkaan kanssa. Tietomalliohje pohjautuu YTV2012 ohjeisiin ja sitä on laajennettu tehtyjen hankkeiden kokemusten pohjalta. Tietomalliohjeessa määritellään tietomallintamisen tarkoitus, tavoitteet, hyödyntäminen, yhteensovitus- ja törmäystarkastelukäytännöt, reikä- ja varaussuunnittelu, tarkkuustasot, osapuolten roolit ja vastuut. Ohjeessa esitetään myös projektikohtainen tietomallinnussuunnitelma ja projektikohtaiset periaatteet. Eri alojen tietomallisisältö määritellään tietomalliohjeen liitteissä ja ne tarkennetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä vastaamaan tarpeita. Tietosisällön tarkka määrittely tarjousvaiheessa vähentää tarjousten riskivarauksia ja asiakas saa vertailukelpoiset tarjoukset hankkeeseensa. Tietosisällön kirjaaminen sopimuksen liitteeksi selkeyttää hankkeen läpiviemistä ja seurantaa.

Projekti hallintaan  tietomalli­koordinoinnilla

Kaikista hankkeistamme voidaan tehdä virtuaalimalli

Pääset uppoutumaan hankkeeseesi toimistollamme HTC Vive -3D-laseilla. Virtuaalimallilla saat selkeän käsityksen tilojen koosta, mittasuhteista ja materiaaleista.

Virtuaalimallin avulla koet hankkeesi uudella tavalla. Olemme optimoineet virtuaalimallien teon osaksi suunnittelutyötämme, jolloin virtuaalimallin päivittäminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. Voimme tehdä mallista 360° panoraamakuvia 2D- ja 3D-tarkastelua varten sekä Windows-ympäristössä toimivia vapaasti kuljettavia VR-malleja 2D- ja 3D-tarkastelua varten. Mallit toimivat ilman erikseen asennettavia ohjelmia. 3D-virtuaalimallin tarkasteluun tarvitset HTC Vive- tai Oculus Rift-laitteiston. Toimistollamme on HTC Vive-laitteisto, jonka avulla pääset tarkastelemaan kohteesi suunnitelmia helposti.

Kaikista hankkeistamme voidaan tehdä virtuaalimalli

Osallistavalla tilasuunnitte­lulla sujuva projekti

Henkilöstön osallistaminen on loistava työkalu työtilan muutosprosessissa

Työympäristömuutos on muutoshanke joka vaikuttaa visuaalisen ilmeen lisäksi yrityskulttuuriin; työ- ja toimintatapoihin. Koko henkilöstön osallistaminen suunnitteluprosessiin on erittäin tärkeää onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tällä tavalla voidaan loppukäyttäjä sitouttaa muutokseen ja perehdyttää muuttuvaan työkulttuuriin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Käyttäjälälähtöinen suunnittelu synnyttää kestävämpää työympäristöä. Voimme kartoittaa muutostarpeita ja työkulttuuria räätälöityjen henkilöstökyselyn sekä suunnittelupeli- ja virtuaalimallityöpajojen avulla. Kun suunnittelija toimii käyttäjiltä kerätyn lähtöaineiston kerääjänä, siirtyy tieto katkoksitta lopulliseen suunnitteluun. 

Ilmakuvista 3D malliksi

Olemassa olevien ympäristöjen mallintaminen drone-kuvien avulla

Malinnamme olemassa olevan ympäristön kuvaamalla sen ilmasta toimiston omalla nelikopterilla. Tuomme kuvien avulla tuotetun 3D mallin suunnitteluohjelmaamme. Näin voimme aloittaa  suunnittelun nopeasti riittävän tarkan mallin avulla. Tarvittaessa teetämme millimetrin tarkan pistepilvimallin yhteistyökumppaneillamme toteutussuunnittelun avuksi.

Ilmakuvista 3D malliksi