Palvelut

Palvelut

Laadukasta arkkitehtuuria raikkaalla otteella

Laaja kokemus suunnittelutehtävistä tuo varmuutta arkkitehtuuriimme. Uusien menetelmien ennakkoluuloton tutkiminen tuo uuden lähestymiskulman ratkaisujen löytämiseen.

Laaja-alaisuus on tuonut meille monipuolisen kokemuksen erilaisista suunnittelutehtävistä. Jatkuva kouluttautuminen ja opintomatkat tuovat uusia näkökulmia arkkitehtuuriin ja mahdollisuuksia kehittää työtämme. Intohimoinen suhtautuminen arkkitehtuuriin ohjaa meitä kehittämään parempia suunnitteluratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tutustu laaja-alaisuuteemme projektiesittelyiden kautta.

Laadukasta arkkitehtuuria raikkaalla otteella

Parhaat sisustus- ja tilasuunnitteluprojektit syntyvät avoimessa yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja ennen kaikkea asiakkaan kanssa.

Jokaisen suunnitteluprojektin alkaessa luomme yhdessä asiakkaan kanssa projektille yksilöllisen sisustus- ja tilakonseptin, jonka avulla tilat saavat tunnistettavan, yksilöllisen ilmeen. Suunnittelua tuetaan palvelumuotoilun metodeja hyödyntäen – Suunnittelemme ja järjestämme työpajoja, joiden avulla etsimme vastaukset suunnittelukysymyksiin ja tuomme asiakkaamme todelliset tarpeet suunnittelun lähtökohdiksi. Oikeisiin kysymyksiin vastaaminen synnyttää aikaa kestäviä sekä innovatiivisia tiloja, joissa asiakkaat ja työntekijät viihtyvät. Projektissa tärkeintä on lopputulos, jossa huomioidaan loppukäyttäjäkokemus sekä ihmisten keskinäinen vuorovaikutus.  

Meiltä löytyy hyvinvointia edistäviä ratkaisuja muuttuneisiin tilatarpeisiin, joita digitalisaation harppaus, hybridityö sekä mm. opetussuunnitelmien muutokset ovat luoneet.  

Hallitsemme ajanmukaisen tietotaidon ja ennakoimme tulevaisuuden tarpeita. Keskitymme työssämme hallitsemaan suunnitteluprosesseja, ymmärtämään materiaaleja, yksityiskohtia sekä hyvää käsityötä. 

Parhaat sisustus- ja tilasuunnitteluprojektit syntyvät avoimessa yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja ennen kaikkea asiakkaan kanssa.

Projekti hallintaan tietomalli­koordinoinnilla

Huolehtimalla tietomallin tietosisällöstä tilauksesta sopimuksiin ja hankesuunnittelusta ylläpitoon tietomallikoordinaattori tuo investoinnillesi lisäarvoa.

Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa kohteen tietomallille asetettavat tavoitteet ja hyödyntämistavat. Näiden tietojen avulla määrittelemme tietomallin tietosisällön vaatimustason. Laadimme tältä pohjalta tietomalliohjeen yhdessä asiakkaan kanssa. Tietomalliohje pohjautuu YTV2012 ohjeisiin ja sitä on laajennettu tehtyjen hankkeiden kokemusten pohjalta. Tietomalliohjeessa määritellään tietomallintamisen tarkoitus, tavoitteet, hyödyntäminen, yhteensovitus- ja törmäystarkastelukäytännöt, reikä- ja varaussuunnittelu, tarkkuustasot, osapuolten roolit ja vastuut. Ohjeessa esitetään myös projektikohtainen tietomallinnussuunnitelma ja projektikohtaiset periaatteet. Eri alojen tietomallisisältö määritellään tietomalliohjeen liitteissä ja ne tarkennetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä vastaamaan tarpeita. Tietosisällön tarkka määrittely tarjousvaiheessa vähentää tarjousten riskivarauksia ja asiakas saa vertailukelpoiset tarjoukset hankkeeseensa. Tietosisällön kirjaaminen sopimuksen liitteeksi selkeyttää hankkeen läpiviemistä ja seurantaa.

Projekti hallintaan  tietomalli­koordinoinnilla

Palvelumuotoilu osana hanketta

Oikea suunnittelusuunta löytyy haastamalla käyttäjät mukaan suunnitteluun.

Palvelumuotoilun tavoitteena on käyttäjälähtöinen suunnittelu, asiakkaalle lisäarvoa synnyttävällä tavalla. Toimintamallin avulla voidaan ottaa loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun varhaisessa vaiheessa projektia, haastaa heidät kehittämään omaa toimintaansa ja sitouttaa heidät yhteiseen suunnittelusuuntaan. Käyttäjätiedon kerääminen on avain parhaimman käyttökokemuksen synnyttävän tilan suunnittelemiseksi. Meillä on välineet ja osaaminen työpajojen ja käyttäjäkyselyiden järjestämiseen sekä kerätyn tiedon analysointiin ja implementointiin. Suunnittelu ja palvelumuotoilu nivoutuvat luonnollisesti yhteen sekä terävöittävät hankkeen kommunikaatiota ja ajankäyttöä.

Palvelumuotoilu osana hanketta

Kaikista hankkeistamme voidaan tehdä virtuaalimalli

Pääset uppoutumaan hankkeeseesi toimistollamme huipputason Varjo Aero 3D-laseilla. Virtuaalimallilla saat selkeän käsityksen tilojen koosta, mittasuhteista ja materiaaleista.

Virtuaalimallin avulla koet hankkeesi uudella tavalla. Olemme optimoineet virtuaalimallien teon osaksi suunnittelutyötämme, jolloin virtuaalimallin päivittäminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. Voimme tehdä mallista 360° panoraamakuvia sekä Windows-ympäristössä toimivia vapaasti kuljettavia VR-malleja 2D- ja 3D-tarkastelua varten. Mallit toimivat ilman erikseen asennettavia ohjelmia. 3D-virtuaalimallin tarkasteluun tarvitset HTC Vive- tai Oculus Rift-laitteiston. Toimistollamme on käytössä Varjo Aero sekä HTC Vive laitteistot, joiden avulla pääset tarkastelemaan kohteesi suunnitelmia helposti.

Kaikista hankkeistamme voidaan tehdä virtuaalimalli