Hyhkynlaakso

Hyhkynlaakso

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Kaarilaan olemassa olevan asuinalueen jatkoksi. Valmistuttuaan nämä asuinalueen laajennus tarjoaa kodin noin 1100 asukkaalle.

Viitesuunnitelmalla pyrittiin muodostamaan selkeä identiteetti uudelle alueelle, joka sijoittuu nykyään viljelykäytöstä pois jääneelle peltoalueelle, alueen alavimpaan kohtaan. Alueen pohjoisosan maisemapelto jätetään suojaviheralueeksi ja sitä hoidetaan niin, että näkymä sen yli Pispalaan säilyy. Alueella sijaitsevaan vanhaan Simolan taloon olevia näkymiä myös korostettiin.

Alueen eteläosaan nykyisen pientalovaltaisen alueen ja uusien kerrostalovaltaisten korttelien väliin jätetään puistoalue, jota hoidetaan suurelta osin luonnonmukaisena puistona, jolla puusto mahdollisuuksien mukaan säilytetään.

Alueen kortteleissa oli huomioitava moottoritien meluvaikutus, mutta samalla pyrittiin välttämään alueen muurimaista vaikutelmaa melun suuntaan. Kortteleiden väleissä on pihakadut pysäköinteineen ja aluetta halkoo pyöräilyn ja jalankulun reitistö. Rakennusten massoittelussa huomioitiin myös alueen eteläpuolisen rakentamisen pienimittakaavaisuus.

KOHDETIEDOT

Tampere
Tilaaja:
Pohjola Rakennus Oy ja YH-rakennuttajat

Rakennusoikeus:
kerrostaloja 42 600 kem2
pientaloja 1500 m2
päiväkoti 3000 kem2
pysäköintilaitos 2200 kem2

LINKIT

Tampere.fi
Aamulehti.fi