Härmälänranta

Härmälänranta

Härmälänranta syntyy vanhan teollisuusalueen paikalle Pyhäjärven rantaan Tampereelle. Matkaa keskustaan on 5 kilometriä. Alueesta on muodostumassa viihtyisä ja eloisa uusi kaupunginosa, jossa asuminen, työ sekä palvelut kohtaavat vapaa-aikaa unohtamatta. Kaupunginosan identiteetti löytyy alueelle jäävistä vanhoista tehdasrakennuksista, joita on pyritty hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Järven läheisyys rantapuistoineen ja satamineen lisäävät osaltaan alueen kiinnostavuutta. Härmälänranta tulee olemaan alue, jossa kaupunkitilat ovat selkeästi rajattuja, mutta vaihtelevia. Korttelitasolla elävyyttä luodaan rakennuksien ilmeen ja volyymin vaihtelulla.

Hanke sai alkunsa Skanskan ja Tukholmalaisen Tengbom Arkitekter- toimiston yhteistyönä, jolla visioitiin alueen Masterplan, yleissuunnitelma. Me tulimme mukaan hankkeen varsinaiseen kaavoitusprosessiin. Kaavoitustyö tehtiin kumppanuuskaavoituksena Tampereen kaavoituksen kanssa. Tehtävämme kaavavaiheessa oli alueen korttelitason luonnossuunnittelu sekä ideointi. Alueen rakentuminen on suunniteltu ajoittuvan v.2014 – 2024 välille. Työ on jatkunut ensimmäisen toteutumassa olevan korttelin rakennusten pää- ja arkkitehtisuunnittelulla.