Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu

Pirkkalaan vuonna 2023 valmistunut koulurakennus sisältää esi- ja perusopetuksen tiloja kuudennelle vuosiluokalle asti, liikuntasalin, terveydenhuollon tiloja, sekä kunnostetussa kivikoulussa sijaitsevan kirjaston.

Hirsijulkisivuinen rakennus koostuu eri luokka-asteryhmien opiskelusoluista, jotka jakautuvat luokka-asteiden omiin oppimistiloihin. Yhdessä oppimistilassa opiskelee noin 50 oppilasta joustavissa ryhmittelyissä. Kulkureitit otettiin osaksi avointa oppimisympäristöä mahdollistaen tehokkaan ja joustavan tilankäytön.

Suunnitteluvaiheessa pidetyissä työpajoissa tulevien käyttäjien työryhmät tekivät huomioita ja kommentteja suunnitelmaluonnoksiin, joiden pohjalta suunnitelmia jatkokehitettiin. Yhteistyönä suunniteltu koulurakennus vastaa näin kaikkien osapuolien toiveisiin pedagogisesta konseptista kiinteistönhuoltoon.

Pääsuunnittelijana hankkeessa toimi Petri Tavilampi ja vastaavana rakennussuunnittelijana Jari Lantiainen. Projektiarkkitehtina toimi Jussi Nykänen ja sisustusarkkitehtina Hanna Viitanen.

KOHDETIEDOT

Pirkkala
Tilaaja: Pirkkalan kunta
Rakennusurakoitsija: Aki Hyrkkönen Oy
Kerrosala: 4606 kem2
Bruttoala: 5099 brm2
Valmistumisvuosi: 2023