Nuolialan koulu

Nuolialan koulu

Opetustilat uudistuvan opetuksen mukaiseksi

Koulun laajennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi laadittu viitesuunnitelma, jossa purettavan rakennuksen paikalle on laadittu muuntojoustavia ja virikkeellisiä tiloja moderniin uudisosaan. Opetus- ja pienryhmätiloja uudisrakennuksessa ja nykyisissä laajennuksissa on yhteensä 42. Suunnittelutyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä opettajien ja henkilökunnan kanssa, jolloin pystyttiin vastaamaan uudistuvien opetussuunnitelmien ja -metodien luomiin haasteisiin.

KOHDETIEDOT

Pirkkala
Tilaaja Pirkkalan kunta
Kerrosala 5237 m²