Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.3.2019 | BST-Arkkitehdit Oy

Käsittelemme asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

BST-Arkkitehdit Oy, Y-tunnus 1934227-0
Finlaysoninkatu 5, 33210 Tampere
p. 010 439 7500

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN TARKOITUS)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

• Asiakasrekisterin ylläpitämiseen
• Asiakkuussuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
• Toimeksiantojen tehtävien suorittamiseen
• Laskutuksen hoitamiseen, laskujen valvontaan ja perintään
• Rekisterinpitäjän palveluiden markkinointiin ja yleiseen asiakasviestintään
• Rekisterinpitäjän liiketoiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen
• Henkilökunnan rekrytointiin

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Rekrytointiin liittyvät tiedot, kuten ansioluettelo, saatekirje, nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sekä muut tiedot, jotka olet työnhaku vaiheessa saattanut rekisterinpitäjän tietoon. 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot, yhteisten suunnitteluprojektien osapuolet, yrityksen internetsivut sekä julkiset tietopalvelut

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja käsittelevät vain asianmukaiset henkilöstömme jäsenet eikä tietoa jaeta tarpeettomasti eteenpäin. Käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon luonteesta.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Alla luettelo kolmansista osapuolista, joille voimme luovuttaa tietojasi ja peruste tietojen luovuttamiseen:

• Hankkeen muut konsultit, tuotetoimittajat, palveluntarjoajat tai muut yhteisen suunnitteluprojektin osapuolet. Luovutamme tietoja vain voidaksemme toimia tehokkaasti ja tarjota palveluita tekemämme sopimuksen mukaisesti.
• Varmuuskopiointipalvelujen tarjoajat. Luovutamme tietoja vain säilyttääksemme tietoja laillisesti liiketoimiamme varten.
• Luovutamme tietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin. Manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvomissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

OIKEUS HENKILÖTIETOIHIN

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta yksilön oikeuksista hänestä kerättyihin tietoihin. Näihin kuuluvat oikeus peruuttaa suostumus, oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus saa-da virheet korjatuiksi, oikeus kieltää suoramarkkinointi, oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja oikeus saada tiedot siirretyiksi.

 

MUUTOKSET

Tämä ilmoitus voi muuttua ajan myötä. Mahdolliset muutokset päivitetään verkkosivustollemme, minkä jälkeen ne ovat voimassa. Luethan tämän ilmoituksen aina, kun käytät sivustoamme tai palvelujamme.